Salsa Hungary
Letölthető plakátHirdetőtábla

Tropical Show Cuba

Salsa Centrum Magyarország


Tánc - Zene - Hangszer

Caribe Dance Center


 

Nemzetközi Kubai Salsa
Tánctábor - Balaton

SalsaPress

Latin Combo Cubano


Latinos Europa

Latinos Hungria


*Zsűri - Pontozóbírók


Patron - Embajada de la República de Cuba

AWARDS CURATOR Osney Nunez Regal
a verseny szakmai felügyeletének képviselete


ZSŰRI ELNÖKE
Lili Garces

Latinos Network Europe - Victor Manuel Tabarez

during conciliation - egyeztetés alatt
- Lilla Valko
- Andras Karpati
- Peter Szanto
- Salsa LeviSzámlálóbíró - Földházi Péter
A versenyzők által bemutatott produkcióért kapott pontok számát
folyamatosan elektronikusan hitelesíti, összesíti, és az eredményt kiszámítja.
Feladata végeztével a kész dokumentumot átadja a versenyigazgatónak.

Zsűritagok (pontozóbírók) feladata
Minden zsűritag pontozóbíró is egyben. A legjobb szakmai tudásuk alapján
döntik el, hogy a fellépő versenyzők közül kit tartanak helyezésre méltónak.

A zsűritagok szempontjai kötöttek, valamint az adott pontjaikat tartalmazó
elektronikusan rögzített dokumentumuk aláírásával a saját maguk szakmai
értékítéletét képviselik, mely nyilvánvalóan lehet teljesen szubjektív is, de elfogult soha.

Minden versenyző, versenyző-páros, és versenyző-csapat értékelésnek
alapjául a versenyprogram bemutatása fog szolgálni.
A rendezők kötelesek minden versenyző számára azonos feltételeket biztosítani.
lásd: szabályok

Zsüritagok feladatai, a pontozás és verseny menete
- zsűritagok a versenyszámokat, - bemutatásuk közben - pontozzák.
- adható pontok: - 1-10-ig -melyet egy központi komputer összesít.
- a versenyt követően a zsűritagok a pontozólapjaikat aláírásukkal hitelesítik,
és átadják a versenyigazgatónak.
- A versenyt követő értékelésre adott szünetben történik az összesítés, ebben
a munkában a zsűritagok már nem vesznek részt. Ezzel a zsűri feladata lezárul.

A számlálóbíró által hitelesített hivatalos végeredményt tartalmazó dokumentumot
megkapja a verseny védnöke és a versenyigazgató, ez alapján kerül sor az eredményhirdetésre


pontozási szempontok

- koreográfia
- technika
- művészi hatás


részletezve
- Koreográfia egyedisége
- A bemutatott domináns salsa figurák stílustisztasága
- Dramaturgiai felépítés
- Zenével való ritmikai kontextus
- Szórakoztató érték
- Fellépő ruhák/kellék-használat
- A táncosok egymáshoz való viszonyának harmóniája

Koreográfia eredetisége - kreativitás
A versenyprogramnak lehetőleg egyedinek kell lennie. ( ez vonatkozik a zeneszám választására is!) Mivel a verseny során - a kategóriákon belül is - megengedett valamennyi ismert salsa stílus alkalmazása, keverése, és egyéni figurákkal kombinálása is. (L.A. Style, N.Y. Style, Miami-kubai casino etc.) ezért a Zsűri magasabb pontszámmal értékeli az olyan kihívást jelentő megoldásokat, amelynél érzékelhető a táncosok nagyfokú kreativitása. Pontosabban: a táncosok produkciójának értékelésekor a Zsűri figyel a spontán helyzetekben rejlő lehetőségek felismerésének és megvalósításának kivitelezésére is, de az előre tervezett táncszituációkban is külön díjazandó ha megjelennek a táncosok kreatív gondolkodásának látványelemei.

A bemutatott domináns salsa figurák stílustisztasága
A kubai salsa a bázis. Ez persze nem azt jelenti, hogy azok a párok, csoportok előnyben vannak, akik tiszta kubai salsát, a casinót táncolják. Ugyanis a kevert táncfajtákat alkalmazó táncosoknál a stílustisztaság eredményességét célozza az, ha az általuk választott domináns salsa-stílus (pl.: L.A.) jól felismerhető, és természetesen a Zsűri díjazza, ha a kevert táncstílusban táncolók szellemesen integrálják - a zene fázisait követve - saját koreográfiájukkal a kubai salsát bármilyen más fenn feltüntetett salsa-stílussal. Korstílus - egy régi kubai son eltáncolása például - megjelenítése mindig a művészet általános szabályai szerint működik. Egy sont, vagy egy descargát, vagy egy timbát nyilvánvalóan igen színesen lehet eltáncolni, de ezeket kombinálni az már komolyabb tudást igénylő és a Zsűri által díjazandó feladat.

Dramaturgiai felépítés
Kompozíció, vagyis szerkesztés, koreográfia-összeállítás, táncdramaturgiai felépítés. A tánckompozíció, az érzelmi töltet, a drámai vagy lírai hatások mind a táncosok műalkotásának jellemzője. Tehát a táncnak és a dramaturgiai szerkezetének logikusnak, áttekinthetőnek, hatásosnak, életszerűnek kell lennie. Dramaturgiai konfliktus: a táncolók saját "alkotásukat" táncolják, melyet az ellentétek mozgatnak. (lásd: fiú-lány, elvek, világnézetek és erkölcsi nézetek táncban történő visszatükröződése, hiteles megjelenítés, életszerűség, az érzelmi töltet...) A jó táncprodukció végig teljes tartalmi egységet alkot, kezdete van, s vége, és közben - mi a nézők - átélhetjük egy teljes élet tánccal kifejezett szimbolikusságát.

Zenével való ritmikai kontextus
A zene, vagy az énekelt zene, melyet a táncosok alapként használnak önmagában is (tánc nélkül) jelent, mondd valamit. A zenének ritmikai szigora és zenei szerkezete végtelen lehetőséget ad a táncosoknak arra, hogy kifejezhessék azt, amit szeretnének. Szerencsés, ha a szövegre is figyelnek, vagyis értik a szöveget, és nemkülönben díjazandó, ha a táncosok tiszta periodicitásban, érzékeny ritmusérzékkel szinkronizálnak, vagyis a zenét és szerkezeti fázisait érzékletesen és pontosan le tudják követni.

Szórakoztató érték - A bemutatott tánc színpadi értékei
Mennyire szórakoztató vagy élvezetes az előadás a nézők számára? Szerencsés, ha a versenyzők minél kreatívabb és szórakoztatóbb programmal szerepelnek. Az invenciózus és újító jellegű és humoros megoldások bemutatását magasabb pontszámmal jutalmazhatják.

Fellépő ruhák, táncruhák

A versenyzők egyéni, tetszőleges kosztümben, ruházatban léphetnek színpadra. A zsűritagok figyelik és díjazzák a fellépő(k) egyéniségéhez, valamint táncuk mondandójával harmonizáló öltözködést.

Díszlet és kellékhasználat

A versenyzőknek maguknak kell biztosítaniuk fellépésükhöz szükséges egyéni díszletet. Így a kiegészítők is szerepet kaphatnak - kalap, kendő, sál, esernyő, stb. - de minden olyan eszköz használata, amely balesetveszélyes lehet (pld.: üveg, petárda, cigaretta), tilos. A Zsűri azt díjazhatja + pontokkal, ha a kellékek finoman segítik az eltáncolt "történet" megértését.

A táncosok egymáshoz való viszonyának harmóniája

Összeszokottság, harmónia, megértés, vezetés, reakció, ellenreakció. Példa: ha a partner "bakizik" a koreográfia következő elemét tekintve, vagy, megcsúszik, félrelép, elesik, azt a társa mennyire veszi észre, és tudja villámgyorsan tolerálni, segíteni, átlendíteni a produkció összhangjának megmentése érdekében. Külön díjazandó, ha ez olyan jól sikerül, hogy szinte egy új koreográfiai elemként is felfogható.


Mottó: " a versenyszervezők az ismert salsa-stílusok között sem óhajtottak különbséget tenni.
Ismerünk salsásokat, akik a tiszta kubai casino stílust művelik, ismerünk viszont
olyan táncosokat is, akik minden stílusból integráltak és persze tudunk olyan táncosokról is,
akik szintetizáló tánc-mixtúrájukban valamelyik stílus a domináns" 

"A zene és a táncos olyan egységet alkot, ahol a harmónia dominál.
Ezt a harmóniát fogjuk keresni és értékelni a mostani versenyen is."Mottó

- Ismerünk táncosokat, akik a tiszta stílust művelik, ismerünk viszont olyan táncosokat is, akik minden stílusból integráltak, és persze tudunk olyan táncosokról is, akik szintetizáló tánc-mixtúrájukban a kevert-stílus a domináns. Reméljük alkalmad nyílik mindezek bemutatására.

Szállás

CUBA

image 1
Verseny Védnöke

a Kubai Köztársaság nagykövete


Jegyértékesítés